José María Guillén Lladó    
Psicología - Alta sensibilidad - Armonización Terapéutica Mente-Cuerpo

El conjunt de tècniques i tractaments que trobaràs aquí, està pensat per a donar una resposta eficaç a les principals necessitats de tipus psicològic, emocional o psicosomàtic que puguis tenir.

La seva aplicació s'adapta a cada cas. Cada persona és diferent, raó per la qual resulta imprescindible personalitzar els tractaments, modulant-los segons el moment en el que et trobis, el tipus o la intensitat del problema, el teu estat físic i mental, la teva sensibilitat, els teus hàbits i costums, les teves possibilitats personals..., amb la finalitat d'aconseguir el màxim benefici en el mínim espai de temps possible.

Per aconseguir canvis i millores reals, més profundes i duradores, és important no tractar només els símptomes, sinó també el veritable origen dels problemes. Així mateix, a més de la pròpia labor terapèutica, és primordial promoure una major prevenció i harmonització dels hàbits de salut, així com augmentar la teva seguretat i confiança, el teu autoconeixement, equilibrant ment i cos per a que siguis més capaç, més conscient, més responsable i més resilient, reforçant-te davant dels problemes que es puguin presentar en el futur.

Hi ha una tècnica o una teràpia per a tu. Adequada. Fiable. Positiva. Tens una experiència per viure. Per millorar. Per sentir-te bé, amb salut i benestar.

Pàgina anterior: Portada

Pàgina següent: Coneix-me

Canviar idioma