José María Guillén Lladó    
Psicología - Alta sensibilidad - Armonización Terapéutica Mente-Cuerpo

COACHING I RELAXACIÓ

Coaching  creixement personal

El coaching és armonitzar i estimular les teves capacitats, explorar les teves posibilitats de millora i augmentar el teu benestar físic i mental.

El terme coaching és un anglicisme que significa entrenar. Qui imparteix el coaching es diu coach, que significa entrenador, mentre que qui ho rep es denomina coachee. En general, es tracta d'un procés interactiu que té com a objetiu guiar, acompanyar i entrenar a una persona, usant els seus propis recursos personals i capacitats, per aconseguir alguna meta o desenvolupar i millorar les seves habilitats, arribant més lluny del que faria pel seu compte.

El coach i el coachee fan una aliança per aconseguir uns objectius, basada en la confiança i en la comunicació. Després d'observar els límits existents en el coachee i les problemàtiques a resoldre, i prenent plena consciència d'elles, el coach estimula al coachee a desenvolupar i a canalitzar els seus propis recursos, potser amb innovacions i eleccions creatives, acordant un pla d'acció que serà dut a terme amb el seu suport i ajuda per ajudar a superar les dificultats que apareguin. El coach anima al coachee en el seu esforç, guiant-ho, corregint-ho, potenciant-ho i controlant els seus progressos fins aconseguir els assoliments buscats.

Hi ha molts mètodes i tipus de coaching, la majoria dirigits pràcticament a obtenir resultats i produir èxits. No és una teràpia, doncs no s'entra en els possibles problemes psicològics existents que es deixen a la psicologia, sinó que es persegueix estimular positivament les capacitats i habilitats de la persona darrere d'un objectiu. No obstant això, en certes ocasions, per excessiva simplicitats en dits objedtius, es pot caure en un excés de superficialitat i en la exacerbació dels sentiments de superació i de competivitat, que poden resultar negatius per a la persona en un futur. Per això, és necessari realitzar un coaching molt precís i buscant, al mateix temps, un creixement personal autèntic que faci a la persona més segura, amb major autoconeixement i, el que és molt important, dirigit a harmonitzar la seva personalitat i la seva conciència amb les seves accions, tant personals com professionas o d'un altre àmbit.

El creixement personal és implícit a la naturalesa humana, a l'evolució natural de les persones, el que passa és que, de vegades, la persona pot estancar-se o evolucionar en direccions no desitjades. D'aquí la necessitat de realitzar accions que ajudin a potenciar la veritable essència de cadascun y a augmentar el seu nivell de consciència, la qual cosa li permetrà sentir-se amo de si mateix o de si mateixa, dirigir els seus pensaments i accions en la direcció desitjada, tenir millors relacions socials, gaudir de major salut emocional, així com sentir major benestar i felicitat.

Tècniques de relaxació

Saps relaxar-te?... La nostra respiració, el nostre cos, el nostre pensament, el nostre ésser..., han de fluir natural i relaxadament.

El ritme trepidant de la societat actual, amb canvis cada vegada més ràpids i vertiginosos, amb la implacable tirania dels horaris, les presses, les dificultats que sorgeixen per afrontar el pes de les múltiples obligacions i responsabilitats familiars, laborals, professionals, econòmiques, el desgast que provoca voler complir amb les exigències que se'ns imposen o ens imposem nosaltres mateixos per fer i tenir quant més millor, l'esforç de sortejar els contratemps i problemes que apareixen en qualsevol moment de la nostra vida i la dels nostres éssers estimats i amics, les pors, temors, inseguretats… Són moltíssims els factors que poden causar estrès i comportar importants problemes de salut i malalties, per això, la relaxació se està convertint en una absència destacada en nostre viure quotidià i, alhora, en una necessitat vital per a recuperar el pols de la vida. 

La relaxació és una facultat que tots tenim, igual que tenim la capacitat contrària, la de posar-nos en guàrdia i en tensió quan estem en perill. No obstant això, hem adoptat una tendència a estar molt més hiperactius, nerviosos i ansiosos durant més temps i intensitat, fins i tot sense causa real, que no pas tranquils i relaxats, que hauria de ser el nostre estat natural. La conseqüència es l'estrès, l'ansietat i la malaltia. És sota aquest context quan es fa evident que necessitem reaprendre a relaxar-nos i a viure amb major tranquilitat i serenitat, per aconseguir l'equilibri psicofísic imprescindible. Això converteix a la relaxació en una eina fonamental per a mantenir i millorar la salut.

L'estrès negatiu, tècnicament anomenat distrès, comporta un malestar emocional que, al seu torn, pot comportar diversos trastorns com tensió muscular, maldecaps, trastorns cardiocirculatoris, ansietat, insomni, fatiga… Igualment, en cas de que l'estrès persisteixi durante llarg temps, aquests símptomes poden anar mutant i convertint-se en malalties més complexes i greus, de tipus metabòlic, autoimmune o degeneratiu. 

Encara que la relaxació no és una teràpia en si, està comprovat que els seus beneficiosos efectes poden ajudar a millorar els problemes, tant a nivell físic com mental, augmentant la sensació de benestar, de seguretat i autoconfiança, repercutint molt positivament en la pròpia salut.

Una vegada la relaxació s'ha convertit en un objectiu a aconseguir, disposem de múltiples tècniques i modalitats. El primer és desitjar ferventment aprendre a relaxar-se, encara que conmporti dificultats i esforços inicials. A continuació, adoptar la tècnica que millor li vagi a cadascun i amb la qual pugui treure major rendiment. Finalment, acostumar-se a practicar-la amb regularitat, diariàment si és possible, fins i tot diverses vegades al dia si la persona ho necesita i pot fer-ho. Hi ha tècniques complexes, però també n'hi ha de senzilles i ràpides que poden aplicar-se en qualsevol moment i lloc, una vegada la persona la ha assimilat després d'un breu període d'entrenament.

Pàgina anterior: Teràpia cognitiu-conductual

Pàgina següent: Alta sensibilitat (PAS)

Canviar idioma