José María Guillén Lladó    
Psicología - Alta sensibilidad - Armonización Terapéutica Mente-Cuerpo

HARMONITZACIÓ TERAPÈUTICA MENT-COS

Som cos i ment. Tots dos configuren l'unitat funcional del nostre ésser. La seva harmonia i equilibri fonamenten la nostra salut i benestar. Mens sana i corpore sano. Aquest conegut aforisme del segle II ja apel.lava a cuidar ambdues parts i a conrear el seu equilibri.

Els dos s'influeixen mútuament. No obstant això, els coneixements actuals estàn evidenciant un major domini de la ment sobre el cos que no pas del cos sobre la ment. En aquest sentit, la psiconeuroinmunoendocrinologia està aportant evidències científiques clares. D'aquí que s'estigui constatant cada vegada més els beneficiosos efectes sobre la salut i el benestar de certes tècniques psicològiques i emocionals, molt especialment sobre aquells trastorns que el seu origen és psicològic, però que es manifesten físicament, com ocorre en el cas dels trastorns psicosomàtics.

L'aplicació estratègica d'aquests coneixements empíricament contrastats, utilitzant tècniques psicològiques de demostrada eficàcia, complementades eventualment amb tècniques de psiconaturopatia quan estè provat que poden ajudar positivament, i fent-ho sempre amb objectivitat, rigor i seguretat, he desenvolupat el sistema d'harmonització ment-cos, el qual m'ha permès obtenir resultats molt satisfactoris fins i tot en afeccions resistens a altres tècniques o tractaments. No obstant això, per sobre de tot, cal tenir molt en compte que cada cas i cada persona són diferents i, per tant, solament una avaluació personalitzada pot desvetllar les possibilitats reals de millora o recuperació. 

T'ho dic per experiència: pot ser que estiguis sofrint innecessàriament. T'animes a fer un pas endavant?

Pàgina anterior: Alta sensibilitat (PAS)

Pàgina següent: Articles

Canviar idioma