José María Guillén Lladó    
Psicología - Alta sensibilidad - Armonización Terapéutica Mente-Cuerpo

TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL


La teràpia cognitiu-conductual (TCC) és la teràpia psicològica de referència i la més utilitzada a l'actualitat. Ha mostrat ser efectiva en el tractament de trastorns emocionals, incloent fòbies, adiccions, ansietat o depressió, comptant amb nombrosos estudis d'investigació clínica respecte a la seva eficàcia terapèutica i a la seva aplicació en el camp de la prevenció.

En tractar-se d'una teràpia molt pragmàtica, dirigida a la resolució de problemes, i de relativa curta duració, que fa que se la consideri una teràpia breu, la TCC es converteix en una tècnica eficaç i d'acord amb les necessitats del ciutadà actual, sempre mancat de temps, i que, per desgràcia, està sent víctima de cada vegada majors i més freqüents trastorns emocionals i mentals.  

Els models cognitius posen especial èmfasi en les cognicions, considerant-se com a tals les idees, creences, atribucions, imatges conceptuals o constructes mentals de la persona, en referència a com interpreta la seva pròpia realitat o la realitat que l'envolta. Per la seva part, el model conductual, paradigma a principis del segle XX, va anar disminuint la seva influència amb el pas del temps, no obstant això, la solidesa d'alguns dels seus principis fonamentals, han pogut conjugar-se amb el model cognitiu, ja que les emocions es relacionen i vinculen amb les conductes, i viceversa.

La integració cognitiva i conductual permet promoure activament una modificaciò en el pensament i la conducta de la persona, de forma que aquesta trobi alternatives no disfuncionals d'interpretar quant li succeeix i li envolta, permetent-li construir la seva realitat emocional d'una forma més positiva, adaptant-se millor, i duent a terme comportaments i conductes més harmònics amb le seves emocions i amb la realitat. Les intervencions conductuals persegueixen principalment la modificació de la conducta, mentre que les cognitives persegueixen el canvi de patrons de pensament, amb l'objectiu de disminuir les possibles emocions disfuncionals.

Pàgina anterior: Psicologia

Pàgina següent: Coaching - Relaxació

Canviar idioma